Jdi na obsah Jdi na menu
 


DIAGNOSTIKA OBERON SYSTEM

OBERON - PŘESNÁ DIAGNOSTIKA CELÉHO TĚLA PRO KLIENTY XENONOVÉ TERAPIE

MĚŘENÍ OBERONEM PROVÁDÍME VŽDY V PONDĚLÍ A JE TŘEBA SE NA NĚJ OBJEDNAT SMS ZPRÁVOU 735 502 502

Základní vyšetření trvá v návaznosti na zdravotní stav či přání klienta 1 až 2 hodiny. První vyšetření bývá zpravidla delší a detailnější, zvláště u pokročilých problémů se zdravotním stavem. Tato doba zahrnuje také vyhodnocení výsledků terapeutem. Zjišťuje se zatížení organismu, např. přítomnost bakterií, virů, parazitů, překyselení organismu, přítomnost těžkých kovů, alergie, atd... Poradenství k naměřeným výsledkům, návrh terapií, způsobu stravování a doporučení vysoce kvalitních potravinových doplňků a bioinformačních preparátů dle individuálního zdravotního stavu klienta.

Jak vyšetření, tak biorezonanční harmonizace přístrojem jsou zcela bezbolestné. Klientovi se připne na ruku snímač s magnetickými induktory a přístroj započne testování. Poté se vyhodnotí výsledky a následně proběhne biorezonanční harmonizace organizmu (metaterapie).

Po ukončení analýzy celkového zdravotního stavu je možné provést Oberonem tzv. Metaterapii. Tato úžasná metoda dokáže v těle obrátit patologické signály na fyziologické a tím aktivovat samouzdravovací proces tím, že dochází k harmonizaci elektromagnetického vlnění v těle. Metaterapie je naprosto neškodná a bezbolestná, jelikož pracuje pouze s pacientovými vlastními signály.

Oberon Titanium určí přesný, funkční stav Vašeho těla, přítomnost patogenů v organismu – konkrétní viry, plísně, bakterie a stanoví tak jeho správnou diagnózu.

Oberon Titanium je velmi citlivý přístroj, který na základě biorezonance dokáže upozornit na disharmonii v organizmu na základě poruchy energie a určit tak nemoc několik měsíců dopředu.

Po analýze vašeho celkového zdravotního stavu lze provést Oberonem tzv. Metaterapii, která v těle obrací patologické signály na fyziologické, čímž dochází k harmonizaci elektromagnetického vlnění v těle a k aktivování sebeuzdravovacích procesů.

Protože technologie pracuje pouze s pacientovými vlastními signály, je bezbolestná a neškodná. Jinak řečeno je odhalena disharmonie na základě její vyzařovací frekvence, metaterapie onu frekvenci otočí v protifázi a vyšle ji zpět do těla, čímž dochází k její likvidaci a k nastolení harmonie.

Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky. Oberon Titanium vhodný ke kontrole účinků jakékoliv léčby, jakýchkoliv léčiv, vitamínů, potravinových doplňků, bylin, prakticky všech druhů terapií jaké existují.

Hlavní částí přístroje Oberon Titanium jsou hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (převodníky) a hlavový laserový snímač. Tyto snímají informace z nízkých magnetických polí mozkového centra. Tyto informace (signály) jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku. Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů a dokonce separátních enzymů a hormonů.

Oberon Titanium dále dokaže vytvořit informační léky (Homeopatika) z kuliček cukru, vody nebo alkoholu přímo na problém daného pacienta a zjistí chybějící látky a minerály v organismu. Systém sám postavený na spektrální analýze určitých magnetických polí mozků je světově pokrokovou informační technologií, která na začátku tohoto století patří k nejvýkonnější metodě moderní přírodní vědy.

V přístroji jsou využity objevy jako NLS (Nikola Tesla), Rife generátor zvaný také Rife paprskomet (R. R. Rife) a EAV (Dr. Reinhard Voll). Součástí Oberonu Titanium je obsáhlá databáze, vycházející nejen z čínské a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie, ale i klasické medicíny.

Měření umožňuje najít v orgánech (včetně frekvence krve a kontroly frekvence genomu) přítomnost spinu označujícího bakterie, viry, plísně, parazity a výskyt onemocnění (včetně náběhů na nemoci).

Díky schopnosti varovat před hrozící nemocí je toto vyšetření skvělé i jako preventivní krok. TO PŘEDEVŠÍM !

Po záznamu následují metaimpulzy – terapie – kterými se rovnou organizmus detoxikuje a regenerují se tkáně. Náš organizmus dělá tyto zásahy sám, přístroj mu jen předá správnou informaci. 

Možno je vyrobit i vlastní homeopatikum-informatikum, které řeší v podobě kapek, vnitřní prostředí organizmu.

Délka sezení je závislá na množství kontrolovaných orgánů a aplikaci metaterapií.

111.jpg4444.jpg222.jpg333.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístroj OBERON -- NLS analysis systém

Překlad článku V. Nesterova, ředitele Institute of Practical Psychophysics

Ruský Institut of Practical Psychophysics vyvinul analogicky volný vyšetřovací přístroj OBERON, který je schopen zjistit stavy biologického objektu a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů, dokonce i separátních enzymů a hormonů. Jedna se o nelineární analytický systém /NLS/, který je diagnostickou technologií světové úrovně. Je pokládána za nejvýkonnější metodu moderní přírodní vědy. Diagnostický přístroj, postavený na spektrální analýze vířivých magnetických polí biologického organismu, je jedinečný a v současné době neexistuje ve světě nic srovnatelného. Nespočet experimentů, které institut provedl, potvrzují úzký vztah mezi vířivými magnetickými poli a biologickými systémy, které jsou využívány jako prostředky extra nebo intracelulární interakce (tj. na buněčné úrovni).

Vířivá magnetická pole mají velkou roli při přenosu informací a jejich interakci s biologickým polem. Napřed zjistíme biologický systém a izolujeme nutné informace od šumu pozadí. Jakým způsobem pak funguje extra a intracelulární komunikace buněk? Výzkum v této oblasti energetických polí rostlin a zvířat, které byly v institutu provedeny, vedly k závěru, že kolem biologických systémů je vytvořeno nízkofrekvenční vířivé magnetické pole. Při pokusu podchytit svět energetických polí živých tvorů jsme pochopili fenomén biologických polí, který znali lidé od pradávna. Právě odtud čerpala poznatky ájurvéda i tradiční čínská medicína. Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení staleté orientální medicíny, která stavěla na energetických představách akupunkturních bodů jako prostředků řízení biologických systémů.

Když se obrátíme na čínský meridianový systém, uslyšíme o mysteriozním Chi - proudu, který nám připomíná oblast energie a koherentního fotonového proudu. Pokusy na králících prokázaly, že zvířata, stejně jako lidé, mají extrémně jemné přirozeně formované struktury (o průměru cca 0,5-1,5 mikromů). Americkému vědci B. Kimovi se podařil objev, v jehož závěru se podařilo dosáhnout koncový bod akupunkturního meridiánu buněčného jádra. Existuje mnoho prostředků, jak ovlivnit léčbu meridiánového systému, ale jejich účinky nebyly dostačující. Principy teorie kvantové tropielogiky dávají podklad k tvrzení, že biologické systémy s existujícími patologiemi vyvolávají nestabilní (metastabilní) stavy, které pravděpodobně způsobují zničení systému.

Metatron OBERON, implementace vědeckého systému, funguje na principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních systémů. Fyzikálně vyjádřeno je metatron systémem elektronických oscilátorů, které kmitají úměrně vlnové délce elektromagnetického záření, jehož energie je ekvivalentní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují v pořádku organizační struktury orgánů. Magnetické momenty molekulárních proudů ztrácejí, po ovlivnění extrémními fyzickými poli, svou schopnost orientace, což vede k chybnému vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů doplňkového centra neutronů. To na druhé straně vyvolává nestabilní (metastabilní) stavy, jejichž desintegrace působí jako zesílení iniciovaných signálů.

Přístroj vyrobený Institutem of Practical Psychophysics umožňuje vytvoření dříve nastavené bio elektrické aktivity mozkových neutronů a na podkladě této aktivity je pak možné selektivně zesílit signály, které jsou oproti statickým fluktuacím velmi těžko zjistitelné, tyto izolovat a dekódovat v nich obsažené informace. Určitým způsobem se přístroj OBERON orientuje v tomto záření přesně tam, kde tyto informace vznikají, aby je dekódoval, přenesl do počítače na obrazovku, kde je znázorněn virtuální model orgánu v určitých barvách.

Virtuální diagnostický modus

Na základě pravidel Quanten chromokinetiky jsou barevné tóny, počínaje slabě žlutou (nejnižší entropie hodnoty), přes orgány červené, fialové až skoro černé (vysoké entropie hodnoty), když si entropie hodnoty některého systému vyjádříme jako spektrální barvy. Počítačem provedené precizní teoretické propočty umožňují vybrat určitý počet stacionárních stavů, které odpovídají určitému potenciálu a selektivně je znázorňují pomocí spektra elektromagnetických záření. Počítačové modely tak mohou dodat lékařům třídimenzionální, podle požadavku zkrácenou projekci vnitřního orgánu. Barevná označení na obrazovce umožňují lékaři určit na orgánovém modelu místo patologického procesu. Porovnáním barevných oblastí značek a jejich zařazení na počítačovém modelu orgánu, stejně jako dynamiku doby jejich vzniku, můžeme pomocí NLS analysis systému určit, jak dalece procesy desintegrace biologických struktur pokročily a vyvodit zdravotní prognózy. Aby bylo možno definovat patologickou oblast, vyšetří pak lékař jednotlivé orgánové modely v kontinuálním malém, na obrazovce počítačem vytvořeném měřítku, vedoucí k nalezení a přesné lokalizaci patologického zdroje.

Je to po prvé, kdy byly přivedeny na světový trh vysoké špičkové informační technologie v oblasti aktivní homeostáze. Vědci z institutu of Practical Psychophysics udělali průlom ve vývoji. Byli první, komu se podařilo sestrojit velmi efektivní přístroj, který pracuje bez lidského zásahu. Nastavit automaticky frekvenci hlavních impulsů, stejně jako pomocí kombinace různých vyobrazených speciálně modulovaných magnetických oscilací samostatně v těle objevit a korigovat defekty a patologie v orgánech a tělních buňkách. Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní homeostáze kontroly. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořil přístroj OBERON - ojedinělý nelineární kvantový generátor.

Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní homeostáze kontroly. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořit přístroj OBERON - ojedinělý nelineární kvantový generátor.

NLS analysis systém byl iniciován Nikolou Teslou, geniální osobností v oblasti elektroniky konce 19. století. Později byl některými vědci rozšířen. Z těch nejlepších uvedeme alespoň J. Lakhovského, předního francouzského vědce, který studoval vliv radiových frekvencí na zdraví zvířat a rostlin. Geniální americký vědec R. Rife zkoumal nejen vliv radiových frekvencí, ale i vliv elektrických frekvencí na lidské biopole. V roce 1950 objevil R. Folle v Německu elektrotest systém na akupunkturních bodech lidského těla a vypracoval ho. Folleho metoda elektroakupunkturní diagnostiky měří přímo stav těla - při energetickém potenciálu orgánů a systému pomocí biologicky aktivních bodů. NLS analytická metoda, vyvinutá Institut of Practical Psychophysics, přímo vyhodnocuje stav orgánů pomocí rezonančních zesílení záření vyšetřovaného orgánu bez kontaktu, pomocí tzv. triger senzorů.

Každý orgán a každá buňka má vlastní, nezaměnitelnou oscilaci, která se uloží do paměti počítače a může být zviditelněna na obrazovce jako diagram, který zobrazí stavy výměny informací mezi jednotlivými orgány (tkáněmi) a okolím. Také každý patologický proces má svůj individuální, nezaměnitelný diagram. V paměti počítače je uložen velký počet patologických procesů, u kterých byly zohledněny stupně rozšiřování se, stejně jako stáří, pohlaví a jiné variace. Po načtení frekvenčních znamének biologického objektu může vyšetřovací přístroj porovnat podobnost jeho spektra s referenčními procesy (zdraví, patologicky poškozené tkáně, infekční látky) a u nejblíže ležícího patologického procesu nebo tendenci k němu potvrdit jeho původ. Pomocí kombinovaných procesů umožňuje virtuální diagnostický modus rozlišit diagnostiku každého procesu.

Meta terapie

Další nádhernou možností NLS analytického systému je medicínský test. Vyšetřovací systém NLS analysis systému umožňuje zaznamenat frekvenční poruchy preparátů a současně provést v počítači srovnání mezi spektrálními znaky všech preparátů, které jsou v jeho paměti uloženy (jejich počet může jít do několika tisíc), a dále zjistit známky patologických procesů tak, že mohou být nalezeny nejvhodnější léky. Ve světle toho, co bylo řešeno, představuje každá nemoc poruchu harmonické synchronizace některého biologického objektu. Porucha může mít různé příčiny, které mohou být v jednotlivých případech posuzovány jako disharmonizace elektromagnetických oscilací, rušící normální funkci těla. Vycházejíce z fyzikálních zákonů pak můžeme odstranit problém disharmonizace elektromagnetických oscilací. Nejjednodušší cestou je použít elektromagnetickou oscilaci s obrácenými znaménky, kdy se algebraická suma disharmonických a invertních elektromagnetických oscilací rovná nule.

Veden touto myšlenkou podchytil a vyvinul dr. F. Morell v sedmdesátých letech, spolu s elektroinženýrem E. Rachetem, metodu - přístroj MORA. Metoda informační terapie (META terapie) je dalším vývojovým stupněm metody MORA při řešení problémů se znovunastolením normálních tělesných funkcí u akutních i chronických nemocí. META - terapie je způsob k ovlivnění těla pomocí kombinace různě modulovaných elektronických oscilací z přístroje OBERON.

Vědci institutu se začali zabývat experimenty prof. S. Smitha z univerzity Manchester, které potvrdily, že voda si může pamatovat koherentní frekvence, kterým byla vystavena při záření variabilního magnetického pole a strukturu této informace a frekvence si nějaký čas uchová. To umožňuje zajistit efektní korekturu narušené rovnováhy v těle pomocí matrix zaznamenaných informačních preparátů.

Informační preparáty (metazodes) jsou specifické kombinace počítačem vyhledaných frekvencí, které jsou potřebné k získání dávkovacích forem s dobře řízeným účinkem. Jsou zhotoveny pomocí přístroje, který je získá z patologického zdroje a frekvenční informace (spektrální) přenese na matrix (vodu, alkohol, laktózu), které byly použity během ošetření. Účinek informačních preparátů spočívá ve vyvolávání skrytých tělesných rezerv. Toto je základ pro velké možnosti ovlivnění preparátů, nežádoucích vedlejších účinků a kontraindikací léků.

 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září >>
<< 2019 >>
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Statistiky

Online: 3
Celkem: 48943
Měsíc: 4520
Den: 144